EKG- BTL CARDIOPOINT

ImageImageImageImageImageImageImage

Máte problémy so srdcom? Srdcové choroby odhalí EKG vyšetrenie

Elektrokardiografia (skr. EKG) je neinvazívna lekárska vyšetrovacia metóda, založená na snímaní elektrických potenciálov, ktoré generuje pri svojej činnosti srdcový sval. Je to jedna z najčastejšie používaných diagnostických metód v medicíne. Umožňuje stanoviť diagnózu viacerých ochorení srdca, hlavne porúch srdcového rytmu alebo srdcového Infarktu. Elektrické potenciály sa snímajú a zaznamenávajú pomocou prístroja označovaného ako elektrokardiograf. Výsledný záznam sa označuje ako elektrokardiogram

EKG vyšetrenie patrí medzi základné a najčastejšie používané metódy v medicíne a kardiológii. Pri vyšetrení sa používa EKG prístroj, ktorý umožňuje snímať elektrické potenciály srdca, a tým jeho činnosť.

EKG je v dnešnej dobe už bežnou súčasťou každého interného vyšetrenia a vykonávame ho aj my -  lekári prvého kontaktu.

Pre koho je vyšetrenie?

Toto vyšetrenie povinne absolvujú pacienti, ktorí majú podozrenie na ochorenie srdca. 

Takisto je takéto vyšetreniu nutné absolvovať u starších ľudí, kde je veľmi pravdepodobný výskyt poruchy srdcovej činnosti. Tento prístroj umožňuje lokalizovať postihnutie a určiť rozsah postihnutia srdca.

Ako sa pripraviť na vyšetrenie?

• Na vyšetrenie nemusíte ísť nalačno. Môžete užiť lieky, ktoré máte doporučené, ale informujte o tom lekára.
• Treba si priniesť preukaz poistenca.

Priebeh vyšetrenia

• Vyšetrenie nie je bolestivé.
• Pred vyšetrením je vhodné, aby mi ako vyšetrujúcemu lekárovi pacient povedal o všetkých liekoch, ktoré užíva.
• Zdravotnícky personál informuje pacienta, aby si odložil oblečenie, holý musí byť hrudník a dolné končatiny nad členkami.
• Pacient si ľahne na lôžko do vodorovnej polohy na chrbát, nehybne leží niekoľko sekúnd, pričom dýchať treba pokojne.
• Na hrudník a končatiny, ktoré budú potreté vodivým gélom, budú pacientovi upevnené elektródy, ktoré sú napojené na elektrokardiograf.

Cena EKG vyšetrenia

Ak lekár pošle pacienta na EKG vyšetrenie, bude ho mať hradené zo zdravotného poistenia. Ak sa pacient rozhodne ísť sám, stáva sa z neho samoplatiteľ, ktorý zvyčajne zaplatí za základné EKG vyšetrenie od  10 Eur.

Čo po tom, ak zistím ochorenie srdca?

V prípade, že zistím z výsledkov EKG ochorenie srdca, odporučím pacientovi hospitalizáciu alebo v lepšom prípade pacienta upozorním na potrebu šetriť sa a odporučím mu ďalšie špeciálne odborné vyšetrenie.