Nový organizačný poriadok pre pacientov

AdminInformácie

NOVÝ ORGANIZAČNÝ PORIADOK PRE PACIENTOV
Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých- MUDr.Diana Baranová, DIAGMED s.r.o. Mlynská 26, Košice

Platný od 01.06.2020

Vzhľadom na aktualizované informácie o COVID-19 sa na rutinnú starostlivosť o pacientov s podozrením na alebo potvrdeným COVID-19 odporúčajú opatrenia proti kvapôčkovým a kontaktným infekciám. Pri plánovaní alebo predpokladanom vykonaní zdravotníckych výkonov, pri ktorých sa uvoľňuje aerosól alebo sekrét, u pacientov s podozrením na alebo potvrdeným COVID-19, by sa mali používať bezpečnostné opatrenia proti kontaktnému, vzduchovému prenosu.

Ako poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je mojou snahou a zároveň povinnosťou zabezpečiť prevádzku ambulancie tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia mojich pacientov, ani zdravotníckeho personálu.

Z uvedených dôvodov sa na ambulancii vyšetrujú IBA pacienti, ktorí sú riadne OBJEDNANÍ cez službu eČASENKA alebo telefonicky.

Využívajte tiež kontaktný formulár na našej stránke kontaktný formulár

Pre zaistenie bezpečnosti pacientov a personálu je poradie zdravotníckych výkonov nasledovné:

1.    ODBERY

2.    PREVENTÍVNE PREHLIADKY, PREDOPERAČNÉ VYŠETRENIA

3.    OŠETROVANIE CHORÝCH PACIENTOV

4.    TELEFONICKÉ KONZULTÁCIE, ODOSIELANIE E-RECEPTOV

5.    DEZINFEKCIA, VEDENIE DOKUMENTÁCIE

  • Odporúčame, aby ste aj naďalej uprednostnili pri potrebe predpisu chronicky užívaných liekov objednanie eRECEPTOV formou telefonickej, mailovej požiadavky, alebo objednanie cez eČASENKU. Zefektívňuje to našu prácu, ale zvyšuje to aj Vašu bezpečnosť a komfort.
  • Naďalej odporúčame pred osobnou návštevou stav konzultovať telefonicky alebo mailom- v mnohých prípadoch vieme v menej závažných ťažkostiach pomôcť, vyriešiť, poradiť, nasmerovať, prípadne dohodnúť osobnú návštevu ambulancie
  • Nosenie rúška v priestoroch zdravotníckeho zariadenia je t.č. povinné, maximálny počet osôb v čakárni je 3, dodržujte osobný odstup minim.2 metre. Zdrav. personál Vám pri vstupe odmeria telesnú teplotu a zabezpečí dezinfekciu rúk
  • Pacienti s príznakmi ochorenia dýchacích ciest po predchádzajúcom objednaní budú ošetrovaní na záver-podľa kapacity ordinačných hodín.

Ako sa objednať cez eČasenku?

1.    Na daný (dnešný) deň sa dá prihlásiť od 7:00 hod. až do ukončenia vydávania časeniek. Po naplnení kapacity sa systém vypne a zobrazí sa informácia: Virtuálny kiosk je momentálne nedostupný, čo znamená že v daný deň sa už e-časenka nedá využiť, lebo kapacita ambulancie je naplnená.

2.    Ak využijete objednanie cez internet, pri vstupe do čakárne si lístok z eČASENKY tlačiť nemusíte. Poradové číslo máte v SMS správe, ktorú obdržíte zo systému po Vašom SMS objednaní.

3.    Odporúčame objednanie s privolaním: „Zaradiť sa s privolaním“. Bude Vám zaslaná spätná-privolávajúca SMS asi 30 min. pred plánovaným začiatkom Vášho vyšetrenia.

4.    Rezervácia na iný deň: Do poradia sa dá prihlásiť na určitý deň vopred. V prípade, že na daný deň sú už vydané časenky, systém automaticky uzavrie možnosť objednať sa a ukáže sa informácia: Nie je voľné číslo – Na tento deň a službu už bohužiaľ nie je voľné číslo.

Dôležité upozornenie: V prípade náhle vzniknutých závažných zmien zdravotného stavu, pri ktorých je potrebné poskytnúť neodkladnú zdravotnú starostlivosť (bezvedomie, otravy, náhle vzniknuté a pretrvávajúce bolesti na hrudníku, pretrvávajúci astmatický stav, opakované epileptické záchvaty, otravy, ťažké krvácania, náhle vzniknutá neznesiteľná bolesť, náhle zmeny psychiky, keď osoba bezprostredne ohrozuje seba alebo okolie, pichnutie alergika hmyzom a pod.) kontaktujte neodkladne Záchrannú zdravotnú službu 155!

Ako objednávať predpisy liekov?

Žiadosti o predpisy liekov prijímame IBA prostredníctvom služby eČasenka, príp.prostredníctvom portálu: www.navstevalekara.sk. Pre pacientov starších ako 65 rokov a pacientom bez prístupu na internet je možné aj objednanie telefonicky.

Ak užívate viac liekov, odporúčame postupne prejsť na systém a objednať si predpisy NA VŠETKY LIEKY NARAZ, nakoľko objednávanie po jednom komplikuje našu prácu. Preto si vypočítajte počet balení a čas, na ktorý Vám Vaše lieky vydržia.

Objednať si môžete predpis liekov, ktoré sme Vám v minulosti predpísali na dlhodobejšie užívanie a už sa Vám minuli. Objednať si môžete lieky, ktoré Vám doporučil špecialista, dávate si ich u nás predpisovať aspoň druhýkrát a uvediete: názov lieku, aktuálne dávkovanie lieku, meno špecialistu, dátum poslednej kontroly u špecialistu. Odporúčanie na preskripčne obmedzené lieky, pomôcky nesmie byť staršie ako 6 mesiacov, resp.-ak je výslovne uvedené v správe špecialistu „uvoľnenie preskripcie do rúk všeobecného lekára“- 12 mesiacov.

Objednať si NEMÔŽETE predpis liekov, o ktorých si Vy myslíte, že ich teraz potrebujete bez predchádzajúceho vyšetrenia alebo konzultácie s naším lekárom./antibiotiká, lieky na spanie, lieky od bolesti…/

-Osobné ochranné pracovné pomôcky (OOPP). Používanie vhodných OOPP vytvára fyzické bariéry medzi personálom a prameňom nákazy s cieľom minimalizovať expozíciu a predísť prenosu a ďalšiemu šíreniu nákazy. OOPP zahŕňajú: rukavice, plášte, ochrana tváre (respirátory, chirurgické rúška), ochrana očí (vrátane ochranných okuliarov, tvárových štítov)), germicídne žiariče.

 

     Ako súkromný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti sme si uvedené OOPP v dostatočnom množstve zabezpečili sami, čo v nákladoch predstavuje stovky EUR. V porovnaní napríklad s obchodnými reťazcami si tieto náklady nemôžeme premietnuť do cien a štát ani zdravotné poisťovne nám tieto dodatočné a nepredvídateľné náklady neuhradia. Preto sme nútení zaviesť poplatok za dodržanie hygienicko-epidemiologického režimu v ambulancii vo výške 3,00 EUR u každého pacienta, ktorému bude v priestoroch ambulancie poskytnutá zdravotná starostlivosť mimo objednania. Od uvedeného poplatku sú oslobodené všetky výkony spojené s preventívnou prehliadkou.