Image

Lekár - MUDr. DiANA BARANOVÁ

Po skončení štúdia na Gymnáziu Martina Kukučina v Revúcej som absolvovala

vysokoškolské vzdelanie na Lekárskej fakulte Univerzity P.J.Šafárika v Košiciach v rokoch 1996-2002.
Počas štúdia na Lekárskej fakulte som absolvovala študijný pobyt a prax v nemocnici v Turecku-Adana (2000), v Egypte-Káhira/2001/ a v Nemecku-Dusseldorf (2001).

Záverečnou skúškou -spoločný internistický kmeň- som v r.2009 ukončila prvú časť svojho špecializačného štúdia.

II. Špecializačnú skúšku v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo som absolvovala v r.2011.

Počas výkonu lekárskej praxe v rámci pred atestačnej prípravy som pracovala na lôžkových oddeleniach a klinikách- chirurgia, interné, OAIM, psychiatria, pediatria, gynekológia, urológia, infektológia, neurológia, ako aj v ambulanciách rôzneho zamerania.

Pracoviská: Mojou štartovacou čiarou po ukončení štúdia boli Kúpele Štós, kde som pracovala na Detskom oddelení. Napriek nadšeniu pre prácu s deťmi a prvotnému odhodlaniu venovať sa pediatrii som sa rozhodla pokračovať v šľapajach mojej mamy a teda v špecializácii „všeobecný lekár pre dospelých“.

Ako všeobecný lekár pre dospelých-pod vedením odborného garanta aj samostatne, som pracovala v ambulancii VLD - Poliklinika Ergomed, Valaliky, Čaňa, Revúca.

 Od 01.11. 2011 pracujem ako všeobecný lekár pre dospelých vo vlastnej súkromnej ambulancii na Mlynskej 26 v Košiciach


Image

sestra mgr. Veronika KraJčiová

Svoje povolanie zdravotnej sestry vykonávam od roku 09/2000. Prierez mojím 20 ročným putovaním v odbore sprevádzala chuť spoznávať od jednoduchého oddelenia až po samostatne špecializované pracovisko.

Po skončení SZŠ som  pracovala 2 roky na Urologickom odd. vo FN L.Pasteura v Košiciach. V rokoch od 2002 - 2004 som spoznávala mentalitu a povahu práce na urologickej klinike na JIP vo VFN PRAHA. Z dôvodu prijatia na VŠ KU v Ružomberku v roku 2004, som bola nútená zmeniť pracovisko návratom do SR. Nastúpila som na chirurgické odd. v 1. súkromnej nemocnici Košice – Šaca, kde som pracovala do roku 2005.  Od roku 2005 - 2015 som pracovala vo VÚSCCH-u na operačnej sále – ako anestéziologická sestra.  Materské povinnosti si vyžiadali zmenu v podobe jednozmennej prevádzky, preto som v roku 2015 nastúpila na Polikliniku ProCare  v Košiciach na ambulanciu PZS.

Od 01.05.2017 pracujem v tejto súkromnej ambulancii MUDr. Diany Baranovej, kde verím, že všetky svoje odborné a pracovné skúsenosti efektívne zúročím a budem Vám nie len morálnou oporou.


Image

sestra Lucia Kožejová

Dovoľte aby som sa Vám predstavila: moje meno je Lucia Kožejová. V júli 2020 sa mi začal plniť môj životný sen o profesií, ktorú vykonávam s láskou. Vyštudovala som managment cestovného ruchu . Mám za sebou 3 ročnú prax na pozícii asistent managera obchodnej spoločnosti, kde som sa naučila vidieť príležitosti tam, kde iní nevideli. Musela som zvládať stresové situácie a vedieť sa rýchle prispôsobiť meniacim sa okolnostiam. Práca v tejto profesii ma ale dokonale neuspokojovala, preto sa mi žiadala zmena. Štúdium zdravotnej sestry bolo výzvou. Po ukončení SZŠ som sa v júli 2020 pridala do tímu našej ambulancie. Hodnotím sa ako empatický človek s pozitívnym pohľadom na život, rada objavujem a spoznávam nové veci.