Vyšetrenie z kvapky krvi – CRP QuikRead go + hemoglobín

ImageImageImageImageImageImageImage

Vyšetrenie hladiny CRP sa využíva v ambulantnej praxi ako rýchla diagnostická metóda na predchádzanie zbytočnému užívaniu antibiotík pri infekciách horných dýchacích ciest.

Tieto ochorenia sú najčastejšími infekčnými ochoreniami, vyskytujúcimi sa v praxi všeobecného lekára a vo väčšine prípadov je veľmi ťažké, až nemožné, rozlíšiť len na základe klinického vyšetrenia, či ide o ochorenie vírusové alebo bakteriálne.
CRP je proteín akútnej fázy zápalu, nachádzajúci sa v krvi. Jeho prirodzená hladina výraznejšie stúpa pri bakteriálnom zápalovom procese, ale aj pri poškodení tkanív, po operáciách, pri popáleninách a pod.
Rýchly test na stanovenie hladiny CRP je pre lekára cenným nástrojom pri rozhodovaní sa medzi nutnosťou okamžitej antibakteriálnej terapie a pomocníkom pri monitorovaní účinnosti liečby.

Test je schopný poskytnúť spoľahlivé výsledky v horizonte niekoľkých minút.

Pri tomto type vyšetrenia okrem presného kvantitatívneho stanovenia koncentrácie C-reaktívneho proteínu (CRP) nám poskytuje informáciu aj o množstve hemoglobínu (Hgb) v krvi, čo má význam pri záchyte anémií.